EKO PRIROČNIK

  • Priročnik o varčni porabi goriva in emisijah CO2 za nova osebna vozila Učinki emisij toplogrednih plinov in podnebnih sprememb ter vloga uporabe motornih vozil pri tem